TU I TERAZ warsztaty dla dzieci lublin zdrowie psychiczne

TU i TERAZ
Kontynuacja warsztatu „Moje Emocje”,
z treningiem uważności

Przedszkola i klasy "0"
oraz uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej.

CEL WARSZTATÓW:
Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Profilaktyka zdrowia psychicznego.

CZAS TRWANIA

Dla przedszkoli 4 spotkania w cyklu po 30 min,
dla SP 4 spotkania w cyklu po 45 min.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Prezesem Fundacji pod nr tel:

+48 504 092 289