Warsztaty EmocJa.Aktywacja

"EmocJa.Aktywacja"
Warsztaty dla młodzieży i rodziców

Celem projektu, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu Projekt "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3", było zwiększenie umiejętności nazywania i przeżywania emocji i wzmocnienie kompetencji społecznych 14 młodych ludzi w wieku 15-16 lat z terenu gminy Markuszów, zwiększenie umiejętności wspierania młodych ludzi w nazywaniu i przeżywaniu własnych emocji 10 rodziców i dziadków, młodych ludzi w wieku 15-16 lat, z terenu gminy Markuszów.

W ramach realizacji projektu odbyły się: warsztaty dla młodzieży rozwijające świadomość emocjonalną, warsztaty dla rodziców i dziadków rozwijające kompetencje emocjonalne, zakupiono także materiały promujące Fundację Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa, laptopa i pendrivy. Projekt realizowany był w 2018 roku, dotacja wyniosła 5000 zł.

Projekt zrealizowany w 2018 r.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Prezesem Fundacji pod nr tel:

+48 504 092 289